rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „KSZTAŁT”

18.09.2018 15:17

W dniu 12 września 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. „Kształt”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Wydziału Gospodarki oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce „Gospodarka”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: aldona.kanicka@dolnyslask.pl oraz listownie na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

do dnia 24 września 2018 r.W załączeniu:


OFERTA