rozmiar czcionki: A | A | A

Wiodące branże przemysłu

Wiodące branże przemysłu

Województwo Dolnośląskie należy do najbardziej uprzemysłowionych regionów w Polsce. Wg wstępnych szacunków GUS produkcja sprzedana przemysłu w województwie dolnośląskim wyniosła w 2015 roku 110 000,2 mln zł.  W porównaniu do roku 2014 zanotowany został wzrost o blisko 4,5 mld zł.

Główne branże przemysłowe województwa dolnośląskiego to motoryzacja, elektrotechnika i elektromechanika, oraz tworzywa sztuczne i produkcja wyrobów z metali. Udział poszczególnych gałęzi przemysłu w wypracowanej wartości przetwórstwa przemysłowego przedstawia się następująco (dane: GUS, Biuletyn Statystyczny woj. Dolnośląskiego 2015):

 

Najważniejszą rolę w gospodarce regionu odgrywa eksploatacja rud miedzi i srebra w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Prowadząca ją spółka KGHM „Polska Miedź” S.A. jest jednym ze światowych liderów w produkcji miedzi elektrolitycznej, srebra oraz renu. Również pod względem wydobycia węgla brunatnego województwo dolnośląskie plasuje się na wysokiej pozycji. Ilości surowca wydobywane w kopalni „Turów” w gminie Bogatynia dają regionowi trzecie miejsce w kraju, po łódzkim i wielkopolskim. Dolnośląskie to także potentat w wydobyciu kamieni drogowych i budowlanych, glin ogniotrwałych oraz kruszyw naturalnych. Poza tym, ok. 95% wszystkich zasobów magmowych i metamorficznych w Polsce znajduje się na Dolnym Śląsku

 

Największe firmy w wiodących dolnośląskich branżach przemysłowych (w kolejności alfabetycznej):

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY
KGHM Metraco, KGHM Polska Miedź

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY
AAM, Autoliv Poland, Bosch, Bridgestone Diversified Products Poland, Daicel Safety Systems Europe, Dr.Schneider Automotive Polska, DWS Draexlmaier, Faurecia, GKN Driveline, Hoerbiger Automotive, Industrie Maurizio Peruzzo Comfort, Metzeler Automotive Profile Systems Polska, NSK Steering System Europe, Pittsburgh Glass Works, Ronal, Sanden Manufacturing Poland, Sitech, Toyota, Volkswagen, Volvo, Voss Automotive Polska, Wabco, Wagony Świdnica, Zakłady Samochodowe Jelcz

PRZEMYSŁ ELEKTRYCZNO – MECHANICZNY
ABB, Alstom, Archimedes, BSH, Electrolux, Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL, General Electric, Heesung Electronics, KGHM Zanam, LG Electronics, Siemens, Whirlpool

PRZEMYSŁ HIGH – TECH i IT
3M Poland, Capgemini, IBM, LG, Nokia Siemens Networks, Siemens, Sygnity, Toshiba, UNIT4 TETA

PRZEMYSŁ TRANSPORTOWY
Bombardier Transportation, Greenbrier Europe - Wagony Świdnica, Volvo

HANDEL
AB, Deichmann, CCC, Citronex, Kaufland, Osadkowski, Neonet, PGF Urtica, TIM

SSC, BPO, R&D
3M, BenQ, BLStream, BNY Mellon, Capgemini, Credit Suisse, Diehl Controls, Dolby, EY GSS, Geoban, Google, Hewlett Packard, IBM, Luxoft, McKinsey & Company, Nokia, Opera Software ASA, QAD, Qatar Airways, Parker Hannifin, PPG, Siemens, SSAB, Tieto, Toyota, Unit 4, UPS, UTC Aerospace, Viessmann, Volvo, Wabco, Whirlpool

USŁUGI FINANSOWE i ZARZĄDCZE
Bank Zachodni WBK, Credit Agricole, Eurobank, Getin Holding, Krajowy Rejestr Długów, Kruk, Medserve, Santander Consumer Bank, Work Service

PRZEMYSŁ CHEMICZNY
Colgate-Palmolive, KGHM Ecoren, PCC, PPG, SELENA

Z analizy dolnośląskiej gospodarki przeprowadzonej na potrzeby określenia Ram Strategicznych na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska wynika, że specjalizacjami przemysłowymi, charakteryzującymi się najwyższym udziałem w produkcji i zatrudnieniu, dynamiką wzrostu przekraczającą średnią dla województwa, a także koncentracją geograficzną w regionie na tle kraju są przemysł elektroniczny, branża motoryzacyjna, górnictwo i wydobycie surowców naturalnych,  branża tworzyw sztucznych i wyrobów z gumy, przemysł chemiczny oraz produkcja maszyn i urządzeń (w tym elektrycznych).

Z punktu widzenia potencjału dla inteligentnych specjalizacji istotne wydają się być branże charakteryzujące się wyższym niż przeciętny poziomem innowacyjności. Poziom ten określony został za pomocą takich zmiennych jak: udział nakładów na działalność innowacyjną i dynamika tych nakładów w ostatnich 4 latach, odsetek firm wprowadzających innowacje produktowe i procesowe, a także udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych. W województwie dolnośląskim, jak wynika z badania, takimi obszarami gospodarki są przemysł urządzeń elektronicznych i elektrycznych, branża chemiczna i farmaceutyczna oraz produkcja wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych.

Na podstawie zanalizowanych informacji pozyskanych w badaniu na potrzeby określenia Ram Strategicznych na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska wyodrębniono


INTELIGENTNE SPECJALIZACJE DOLNEGO ŚLĄSKA*:

·         branża chemiczna i farmaceutyczna

·         mobilność przestrzenna

·         żywność wysokiej jakości

·         surowce naturalne i wtórne

·         produkcja maszyn i urządzenia, obróbka materiałów

·         technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)


 

* Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje