rozmiar czcionki: A | A | A

PKB- Produkt Krajowy Brutto


PKB - Produkt Krajowy Brutto

Województwo dolnośląskie zaliczane jest do liderów gospodarczych w Polsce. Udział województwa dolnośląskiego w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto gospodarki narodowej wynosi blisko 8,5 %.

Produkt Krajowy Brutto Polski za 2014     wynosi 1 719 097 mln zł, a PKB Dolnego Śląska - 145 342  mln zł.   (wstępne szacunki PKB wg województw w 2014r. – GUS, 08.I.16r.)

Dolny Śląsk zajmuje czwarte miejsce biorąc od uwagę udział województw w tworzeniu polskiego PKB. Pierwsze miejsce zajmuje województwo mazowieckie, drugie – śląskie, a trzecie miejsce należy do Wielkopolski:PKB per capita

Najaktualniejsze dostępne dane GUS  pokazują, że poziom PKB na jednego mieszkańca w województwie dolnośląskim przewyższa średnią krajową (dane na podstawie wstępnych szacunków PKB wg województw w 2014 – GUS, 08.I.16r.), a nasz region plasuje się na drugiej pozycji wśród województw pod względem wysokości PKB per capita (po województwie mazowieckim). Poziom PKB per capita w Polsce to 44,67 tys. zł, natomiast PKB per capita na Dolnym Śląsku wynosi 49,97 tys. zł., co stanowi ok. 112% średniej krajowej.Wartość dodana brutto wg rodzajów działalności

Udział w wytwarzaniu PKB na Dolnym Śląsku według sektorów:

•    usługi        56,75 %

•    przemysł        34,69 %

•    budownictwo    7,09 %

•    rolnictwo        1,47 %

Dolny Śląsk utrzymuje pierwszą pozycję wśród województw pod względem udziału przemysłu w tworzeniu PKB (dane za 2013 – PKB Rachunki Regionalne, GUS, 4.XII.15r.). Średnia dla Polski w 2013 roku wynosi 25,95%, natomiast w województwie dolnośląskim przemysł determinuje 34,69 % wartości dodanej brutto (na drugim miejscu jest Śląsk – 34,17%).

PKB per capita wg podregionów

W 2013 roku PKB na jednego mieszkańca według podregionów wynosiło 43,02 tys. zł. (dane za 2013 – PKB Rachunki Regionalne, GUS, 4.XII.15r.). W pierwszej piątce podregionów w Polsce znajdują się dwa podregiony z Dolnego Śląska: miasto Wrocław oraz podregion legnicko-głogowski:

1. m.st. Warszawa        127,07 tys. zł.

2. m. Poznań            86, 41 tys. zł.

3. m. Wrocław            69,16 tys. zł.

4. m. Kraków            69,02 tys. zł

5. Legnicko-głogowski        66,49 tys. zł.