rozmiar czcionki: A | A | A

Specjalne Strefy Ekonomiczne


Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE podlega ulgowemu traktowaniu podatkowemu, może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.


Specjalne Strefy Ekonomiczne na Dolnym Śląsku zostały stworzone w celu:


• przyspieszania rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska,
• rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej,
• zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,
• zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,
• tworzenia nowych miejsc pracy.

Województwo Dolnośląskie jest liderem pod względem utworzonych na jego obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych. Przedsiębiorstwa zlokalizowane w strefach mają zapewnione ulgi, zwolnienia podatkowe oraz atrakcyjne, uzbrojone tereny. Największą SSE w województwie jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”. Wg raportu FDI Magazine of the Financial Times strefa zajmuje czwarte miejsce w Europie oraz dwudzieste drugie na świecie, spośród 600 stref ekonomicznych.


Zarząd strefy wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE oraz pomaga w procesie inwestycyjnym, poprzez np. ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną w kwestii między innymi zakupu ziemi pod inwestycje.

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują trzy Specjalne Strefy Ekonomiczne:


•    Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST - PARK"
•    Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości 
•    Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE).
•    Występuje również podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której łączny obszar wynosi 1 868,20 ha. Jest to jedyna strefa, której zarząd jest zlokalizowany poza terenem województwa dolnośląskiego.

Dane kontaktowe: www.tsse.arp.pl