rozmiar czcionki: A | A | A

11 grudnia 2019 r. KE przyjęła komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Porozumienia (European Green Deal), w którym określono cele klimatyczne i środowiskowe oraz procesy łączące obywateli, miasta i regiony w walce przeciwko zmianom klimatu i ochronie środowiska. Zgodnie z celem, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatyczne UE do 2050 r., w ramach Europen Green Deal zaproponowano stworzenie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Mechanism) a w nim Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Found). Wniosek o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wskazuje datę rozpoczęcia stosowania Funduszu od 1 stycznia 2021 r.

Obecnie do wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostały wyznaczone trzy polskie regiony:


PRZYDATNE DOKUMENTY:

1. Projekt Rozporządzenia o FST

2. Załączniki do projektu Rozporządzenia o FST

3. Stanowisko ZWD w sprawie FST