rozmiar czcionki: A | A | A

Grupy Robocze ds. Inteligentnych Specjalizacji

Wychodząc naprzeciw potrzebie prowadzenia stałego dialogu pomiędzy władzą regionalną, biznesem i sferą nauki, mocą uchwały nr 259/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2015 r. powołane zostały Grupy Robocze ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku. Nabór do Grup odbył się w dniach 19 – 27 marca 2015 r.  Każda Grupa Robocza stanowi forum wymiany opinii, wiedzy oraz doświadczeń w kluczowym obszarze rozwojowym regionu określanym jako inteligentna specjalizacja. Składa  się z reprezentantów przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo – badawczych, uczelni dolnośląskich jak również przedstawiciela samorządu województwa.

Obowiązujący obecnie skład osobowy wszystkich istniejących sześciu Grup Roboczych został określony mocą uchwały nr 423/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2015.


Załącznik:

- Uchwała nr 423/V/15 w sprawie ogłoszenia składu Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji

- Uchwała nr 259/V/15 w sprawie Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku