rozmiar czcionki: A | A | A

WYNIKI drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (rozwój Klastrów...

Dodano: 01-08-2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2012 roku

[więcej]

Informacje dotyczące projektu „Akademia Przedszkolaka”

Dodano: 19-06-2012

W dniu 21 czerwca 2012 r. rozpocznie się nabór wniosków o dotację celową w ramach projektu pn. „Akademia Przedszkolaka”. Projekt „Akademia przedszkolaka” skierowany jest do gmin wiejskich z obszaru województwa dolnośląskiego, w których wydatki na jedno dziecko w przedszkolu są najniższe. Wykaz gmin, które mogą ubiegać się o dotację celową znajduje się w regulaminie udziału w projekcie.

[więcej]

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych (rozwój Klastrów Województwa...

Dodano: 13-06-2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w ramach działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego w 2012 r.

[więcej]

PRZEDSTAWICIEL BRANDENBURGII NA DOLNYM ŚLĄSKU

Dodano: 05-06-2012

Kraj Związkowy Brandenburgia powołał nowych pełnomocników

[więcej]

NABÓR DOKTORANTÓW

Dodano: 04-06-2012

Dzisiejszego dnia rozpoczynamy nabór doktorantów do projektu "Grant Plus" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

[więcej]

NABÓR RECENZENTÓW

Dodano: 04-06-2012

Dzisiejszego dnia rozpoczynamy nabór recenzentów do projektu "Grant Plus" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

[więcej]

NABÓR DOKTORANTÓW ORAZ RECENZENTÓW W RAMACH PROJEKTU „GRANT PLUS”

Dodano: 30-05-2012

W ramach projektu wspierani są doktoranci kształcący się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011 - 2020.

[więcej]