rozmiar czcionki: A | A | A

Zapytanie ofertowe

16.08.2017 11:08

na wykonanie badania dotyczącego inwentaryzacji ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2010 – 2016 w czynnych zakładach górniczych realizowanego w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy) w ramach programu INTERREG Europe

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty do dnia 25.08.2017r.
Do pobrania:


- ZAPYTANIE OFERTOWE

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy (SOPU)

- FORMULARZ OFERTY