rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego tłumaczeń ustnych w ramach projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia"

08.08.2019 08:13

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zostało rozstrzygnięte Zapytanie ofertowe dot. tłumaczeń ustnych konsekutywnych i szeptanych z j. polskiego na j. niemiecki i z j. niemieckiego na j. polski w kraju i zagranicą realizowane w ramach projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W wyniku zapytania wpłynęły 3 oferty.


Na podstawie przeprowadzonej procedury, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez LEMON Krzysztof Lechowski.


Przedstawiona oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Do pobrania:

Informacja o rozstrzygnięciu