rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego dostawy materiałów promocyjnych w ramach projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia"

09.07.2019 12:33

Szanowni Państwo,   Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zostało rozstrzygnięte Zapytanie ofertowe dot. przygotowania projektów, opracowania graficznego, wykonania i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla osób biorących udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W wyniku zapytania wpłynęły 3 oferty.

Na podstawie przeprowadzonej procedury, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy.

Przedstawiona oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.


Do pobrania Informacja o rozstrzygnięciu