rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego

14.09.2017 15:19

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2017 roku, dotyczącego rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego.

W dniu 12 września 2017r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2017 roku, dotyczącego rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego.


Oferenci oraz kwoty przyznanych im dotacji znajdują się w załączniku do uchwały nr 4274/V/17.