rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt SYNERGY wspiera działania na rzecz walki z pandemią COVID-19

07.05.2020 10:07

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Partner stowarzyszony projektu SYNERGY zaprasza do zapoznania się z akcją pilotażową oferującą bony (vouchers) na opracowanie planu badawczego lub konkretnego rozwiązania wspierającego działania na rzecz walki z pandemią COVID-19.Działanie to realizowane jest przez zespół projektowy pod kierownictwem dra inż. Mariusza Cholewy w Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.Specjalna międzynarodowa akcja pilotażowa prowadzona jest na nowej platformie Synergy Platform, integrującej rozwiązania idei otwartych innowacji: crowdfunding, crowdsourcing oraz infrastructure sharing. Celem platformy jest połączenie sił wszystkich, którzy zajmują się z kluczowymi obszarami projektu: w zakresie wytwarzania przyrostowego (additive manufacturing) i drukowania 3D, mikro- i nanotechnologii oraz Przemysłu 4.0.
W akcji pilotażowej dostępnej pod adresem https://synergyplatform.pwr.edu.pl/challenges można wziąć udział jako zgłaszający problem oraz jako zgłaszający rozwiązanie

Zgłaszający problem mogą otrzymać bezpośrednie wsparcie od międzynarodowej społeczności innowatorów w postaci pomysłów lub propozycji rozwiązania ich problemu.

Innowatorzy, którzy chcieliby zgłosić rozwiązanie w ramach wyzwań, mają szansę na zdobycie jednego z pięciu bonów o wartości 3 000 EUR. Bony można wykorzystać m.in. na wdrożenie rozwiązania służącego walce z pandemią.


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o prowadzonej akcji na stronie projektu oraz  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.


Więcej szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się z koordynatorem akcji pilotażowej i projektu SYNERGY pod adresem mailowym  synergy@pwr.edu.pl


O projekcie i zespole:
Projekt SYNERGY ma na celu zwiększenie innowacyjności w regionach UE poprzez wzmocnienie powiązań i współpracy międzynarodowej  w celu stworzenia synergii między MŚP, przemysłem, nauką, organizacjami otoczenia biznesu i decydentami. Obszar oddziaływania projektu koncentruje się głównie na zaawansowanym wytwarzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej obiecujących nowoczesnych technologii przemysłowych w trzech kluczowych obszarach projektu (KPA): (1) wytwarzanie przyrostowe (druk 3D), (2) procesy i materiały związane z mikro- i nanotechnologią oraz (3) Przemysł 4.0.


Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/SYNERGY
Platforma: http://synergyplatform.pwr.edu.pl/
Zespół projektowy: www.innomanu.pwr.edu.pl
Projekt realizowany w Centrum Zaawansowanych System Produkcyjnych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej


Mariusz Cholewa, Tel. +48 600 855 710
INVSOFT Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, Tel. +48 71 72 777 45