rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

17.07.2019 09:43

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach inicjatywy pn. „Forum Innowacji” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr  1030/IV/19 w dniu 16 lipca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy pn.  „Forum Innowacji”


Oferty należy składać w terminie do 23.08.2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki
Kancelaria Ogólna
Walońska 3-5 [parter]
50–413 Wrocław


od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

z dopiskiem: „Wydział Gospodarki - Forum Innowacji”.


Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.


Załączniki:


Wzór oferty


Uchwała


Załącznik 1 - ogłoszenie konkursowe


Załącznik 2 - oświadczenie


Załącznik 4 - karta oceny formalnej


Załącznik 5 - karta oceny merytorycznej


Załącznik 6 - konto bankowe


Załącznik 7 - źródła finansowania