rozmiar czcionki: A | A | A

Oczyszczalnia ścieków w Piotrowicach

28.07.2011 14:25

Największa inwestycja ekologiczna gminy Kostomłoty jest już gotowa. Dziś uroczyście otwarto nowoczesną i energochłonną oczyszczalnie ścieków w Piotrowicach. Obiekt ma za zadanie przyjęcie ścieków z terenu całej gminy oraz ze strefy aktywności gospodarczej. Inwestycja jest częścią projektu obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki i Wnorów współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Unijna dotacja dla projekt o wartości prawie 14 mln zł wynosi 9.077.890,75 zł.

W prezentacji zmodernizowanego obiektu, dzięki któremu poprawi się jakość życia mieszkańców gminy Kostomłoty, uczestniczyli marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec oraz lokalni samorządowcy.

Poprzedni obiekt oczyszczalni w Piotrowicach posiadał przestarzałą technologię przez co negatywnie wpływał na środowisko. W związku z tym konieczna była jego gruntowna modernizacja i rozbudowa. Obecnie oczyszczalnia charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, stabilnym przebiegiem procesów oczyszczania oraz niską energochłonnością. Ponadto zwiększyła się jej przepustowość i co najważniejsze, ograniczone zostało negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.