rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

27.06.2017 14:00

Wydział Gospodarki w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWD pozyskał dofinansowanie projektu „Dolnośląski Bon na innowacje” w ramach RPO WD 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych bądź wdrożeniowych przy współpracy z jednostkami naukowymi.

Partnerem UMWD w projekcie jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Wsparcie finansowe będzie miało charakter grantu, o który będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy, spełniający wymogi określone w regulaminie Projektu- między innymi siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz spełniający definicję mikro, małego, średniego przedsiębiorcy.


Wsparcie finansowe w postaci bonu będzie miało szansę otrzymać 76 dolnośląskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Maksymalne dofinansowanie pojedynczego bonu wyniesie 73,8 tys. zł.

Wkład własny przedsiębiorcy wynosi co najmniej 10% wartości realizowanej usługi netto oraz podatek VAT. Jeden przedsiębiorca może otrzymać jeden bon.


Łączna kwota do rozdysponowania w ramach bonów to 5,6 mln zł.

Wykonawcą usługi B+R dla przedsiębiorcy w ramach bonu musi być jednostka naukowa, przedsiębiorca może współpracować z maksymalnie jednym Wykonawcą Usługi.


Zadaniem eksperta będzie przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie grantu (bonu na innowacje).


Nabór jest prowadzony przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), www.darr.pl.


Dokumenty do pobrania:


- Ogłoszenie o naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje"

- REGULAMIN NABORU EKSPERTÓW w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje"

- Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Kwestionariusz osobowy dla Kandydata na pełnienie funkcji eksperta wraz z oświadczeniami

- Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - OŚWIADCZENIE

- Załącznik nr 3 do Regulaminu powoływania ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Karta weryfikacji formalnej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

- Załącznik nr 4 do Regulaminu powoływania ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Karta weryfikacji merytorycznej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta


Termin przesyłania zgłoszeń: 17 lipca 2017 roku