rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek podpisał porozumienie ws. wału na Kozanowie

30.05.2011 14:00

Marszałek Rafał Jurkowlaniec podpisał dziś porozumienie w sprawie budowy wału przeciwpowodziowego na Kozanowie. Umowa, której sygnatariuszem jest też gmina Wrocław, zakłada, że nowy wał będzie miał ponad kilometr długości. Jego budowa ma pochłonąć 25 mln zł. 10 mln zł przeznaczy na ten cel budżet państwa z „Programu dla Odry 2006”. Kolejne 10 mln zł wyłoży na ten cel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatnie 5 mln zł musi dopłacić gmina Wrocław.

fot.sxc.hu.jpg

Budowa wału na Kozanowie jest obowiązkiem gminy Wrocław, który jest na nią nałożony na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wśród zadań własnych gminy ustawa wylicza: „sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego”. Przez ochronę przed powodzią rozumie się między innymi  budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny zamieszkane.
Zgodnie z podpisanym dziś porozumieniem „gmina zobowiązuje się do realizacji zadania w latach od 2011 r. do maja 2014 r”. Natomiast do „obowiązków i uprawnień Samorządu Województwa należy wsparcie działań gminy”.