rozmiar czcionki: A | A | A

Badanie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska - zapraszamy na konferencję

29.06.2011 11:19

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt ‘Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym’, która odbędzie się 30 czerwca 2011 r. w Hotelu Mercury Panorama we Wrocławiu.

Celem projektu, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, było zdiagnozowanie stanu atrakcyjności inwestycyjnej naszego województwa, potencjału gospodarczego regionu oraz wpływu inwestycji zagranicznych na rynek pracy Dolnego Śląska.

Stwarzanie warunków sprzyjających lokalizacji inwestycji zagranicznych na Dolnym Śląsku jest jednym z ważniejszych zadań dolnośląskich samorządów, które kształtują politykę społeczno-gospodarczą regionu. Napływ kapitału zagranicznego do województwa dolnośląskiego ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, powoduje wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości w regionie. Dlatego właśnie w ramach projektu przeprowadzono analizę potencjału gospodarczego naszego województwa na tle polskich regionów, analizę dotyczącą Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem wpływu na rynek pracy, jak również opracowano model określania i oceny korzyści na poziomie regionalnym w związku z pomocą udzielaną przez samorząd województwa i inne dolnośląskie samorządy.

W trakcie konferencji zostaną przedstawione wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu oraz rekomendacje dla władz samorządowych dotyczące podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Załączniki:
Program konferencji


Formularz zgłoszeniowy