rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja „Dolny Śląsk – Brandenburgia współpraca w dziedzinie energii”

12.11.2012 13:21

W dniu 6 listopada 2012 roku w Hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu odbyła się konferencja „Dolny Śląsk - Brandenburgia współpraca w dziedzinie energii”.

W konferencji wzięło udział 160 osób reprezentujących sektor przedsiębiorstw z Dolnego Śląska i Brandenburgii, przedstawiciele świata nauki, jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska oraz instytucji otoczenia biznesu i instytucji rynku pracy.
Tematem przewodnim konferencji była współpraca Dolnego Śląska i Brandenburgii w zakresie energii. Powyższa tematyka została przedstawiona w trakcie dwóch warsztatów tematycznych: technologie pozyskiwania i magazynowania energii oraz energetyka zawodowa - doświadczenia w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.
Konferencja została uroczyście otwarta przez dr Jerzego Tutaja- Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Aleksandra Marka Skorupę- Wojewodę Dolnośląskiego oraz dr Carstena Ennepera- Dyrektora Departamentu Gospodarki i Polityki Energetycznej w Ministerstwie Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgii i dr Gottfrieda Zeitza- Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu.
Dr Jerzy Tutaj podkreślił w swoim wystąpieniu rolę bezpieczeństwa energetycznego regionu Dolnego Śląska oraz istotę dialogu ponadgranicznego w obszarze energetyki w dalszym kształtowaniu rozwoju obu regionów. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku, podobnie, jak w całej Polsce, jest zbyt małe i warto w tej dziedzinie skorzystać z doświadczeń Brandenburgii. Dr Jerzy Tutaj podkreślił, że Dolny Śląsk jest pomostem dla Polski i Niemiec i to uwarunkowanie geopolityczne warto wykorzystać we współpracy.
Dr Carsten Enneper- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Polityki Energetycznej w Ministerstwie Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii wskazał w swoim wystąpieniu, iż Dolny Śląsk i Brandenburgia dysponują znacznymi pokładami węgla brunatnego i stanowi to dla obydwu regionów ogromny potencjał współpracy.
Wojewoda Dolnośląski- Aleksander Marek Skorupa podkreślił, że priorytetem dla naszego rządu są działania związane z poprawą efektywności i bezpieczeństwa energetycznego, ale także racjonalne wykorzystywanie zasobów energetycznych. Dlatego wymiana doświadczeń w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii będzie z pewnością kolejnym elementem rozwijającej się współpracy między Brandenburgią i Dolnym Śląskiem.
Gottfried Zeitz- Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu zauważył, że konferencja „Dolny Śląsk- Brandenburgia współpraca w dziedzinie energii” daje nowe impulsy dalszej współpracy Dolnego Śląska i Brandenburgii.


Prezentacje do pobrania:


Węgiel brunatny- rola średniookresowego bezpiecznego zaopatrzenia energetycznego, nowe technologie, cykl życia kopalni odkrywkowych, akceptacja społeczna- dr Klaus Freytag - Prezes, Urząd ds. Górnictwa, Geologii i Surowców Mineralnych Brandenburgii

Urządzenia do pozyskiwania biogazu- dr Matthias Plöchl - Menadżer, BioenergieBeratungBornim GmbH

Techniki pozyskiwania energii z biogazu i odpadów wykorzystywane na Dolnym Śląsku- dr Ryszard Szpadt - Politechnika Wrocławska

Oszczędność energii w przemyśle i przedsiębiorczości- Bert Tschirner - Agencja Rozwoju Przyszłości Brandenburgii, Wydział Energii

Energia odnawialna w systemie samowystarczalnej energetycznie wioski Feldheim- Werner Frohwitter-  Energiequelle GmbH