rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

21.04.2020 15:31

Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców!Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to przygotowany przez samorząd województwa dolnośląskiego system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. Wartość różnorodnych działań w zakresie tego Pakietu m.in. dopłaty do wynagrodzeń, pożyczki, poręczenia, specjalistyczne doradztwo wynosi miliard złotych. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych oraz środków będących w dyspozycji samorządu województwa.

Wsparcie kierowane jest do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotkniętych kryzysem na skutek epidemii koronawirusa.Pomoc dla przedsiębiorców opieramy na dwóch filarach: finansowym oraz koordynacyjno-doradczym i będziemy ją wprowadzać w trzech etapach- wyjaśnia Marszałek Cezary Przybylski.


W pierwszym realizowana będzie bieżąca pomoc dla wszystkich tych, których firmy ucierpiały na skutek epidemii koronawirusa.


Drugi etap realizacji Pakietu to łagodzenie skutków kryzysu, zaś trzeci to pobudzenie przedsiębiorstw do dalszego rozwoju.


W tym okresie dla dolnośląskich przedsiębiorstw będzie oferowane wsparcie zwrotne i bezzwrotne, profesjonalne doradztwo, wsparcie branżowe dla najbardziej potrzebujących. W pomoc zaangażowane będą podległe samorządowi województwa instytucje otoczenia biznesu oraz agencje współpracy gospodarczej.Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet złagodzi ekonomiczne i gospodarcze   skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.


Celem jest dotarcie do dolnośląskich przedsiębiorców z szeroką ofertą działań osłonowych pozwalających na zachowanie miejsc pracy i wsparcie funkcjonowania ich firm. Program działań będzie podlegał ciągłej weryfikacji oraz będzie przystosowywany do zmieniających się warunków gospodarczych.Szczegółowe informacje o Dolnośląskim Pakiecie Gospodarczym znajdą Państwo na stronie : www.dolnoslaskipakiet.pl