rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Rada Gospodarcza

23.09.2016 10:50

Aktywność samorządu województwa w obszarach, które w istotny sposób wpływają na gospodarczy rozwój regionu oraz opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających rozwój gospodarczy. To główne obszary działania Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, której posiedzenie odbyło się dzisiaj we Wrocławiu w dniu 22.09.2016r. W spotkaniu wzięła udział wicemarszałek Iwona Krawczyk.

Wicemarszałek Iwona Krawczyk w swoim wystąpieniu poruszyła kwestię działań na rzecz wsparcia rzemiosła dolnośląskiego poprzez wskazanie priorytetowych zadań, które chciałby wesprzeć Zarząd Województwa. Wśród nich wymienić należy opracowanie i wydanie w prasie lokalnej i regionalnej cyklu artykułów i reportaży promujących dolnośląskich rzemieślników, opracowanie i wydanie broszur informacyjnych o dolnośląskim rzemiośle i jego przedstawicielach, do wykorzystania podczas imprez promocyjnych Dolnego Śląska oraz organizację imprez popularnonaukowych skierowanych do mieszkańców regionu promujących zakłady rzemieślnicze.W swoim wystąpieniu marszałek Krawczyk przedstawiła Program Wsparcia Klastrów na lata 2017-2019. Dolnośląska Rada Gospodarcza mogłaby być platformą współpracy w tym zakresie i źródłem informacji (koordynatorzy klastrów także są członkami DRG).
Przedstawiono również informację o działaniach na rzecz uznania projektu samolotu FLARIS LAR 1 (lekki jednosilnikowy samolot odrzutowy stworzony przez firmę METAL MASTER z Podgórzyna k/Jeleniej Góry) za jeden z projektów flagowych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Produkt może mieć zastosowanie cywilne i obronne, może być polskim hitem eksportowym. Umieszczenie projektu w SOR jako flagowego sprawi, że jego wsparcie będzie strategicznym zadaniem na poziomie kraju, co znacznie zwiększa możliwości rozwojowe samego produktu oraz jego otoczenia i powiązań międzybranżowych.


Dolnośląska Rada Gospodarcza (DRG) to platforma na poziomie regionalnym, w ramach której współpracują ze sobą: władza samorządowa województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele innych jednostek samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu (IOB), partnerzy społeczni, organizacje pracodawców, instytucje badawczo – rozwojowe (B+R) i inne organizacje przedstawicielskie podmiotów. gospodarczych funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.  Członkowie Rady powoływani są imiennie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na 3-letnie kadencje