rozmiar czcionki: A | A | A

COIE - otwarty konkurs ofert

14.08.2012 14:35

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa dolnośląskiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr2727/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku Województwo Dolnosląskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegajacego na utworzeniu i prowadzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa dolnośląskiego.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 14 sierpnia 2012 r. do 21 sierpnia 2012 r. w:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Wydział Gospodarki
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
pokój 1007, I piętro (wejście od ul. Mazowieckiej 17)
w godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku

Załączniki:


Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty 

Standardy Usługi Informacyjnej COIE