rozmiar czcionki: A | A | A

Bogatynia przyjazna energii odnawialnej

30.05.2011 09:46

Siła wiatru, energia wody, słońca, biomasa i gaz - wykorzystanie takich źródeł energii promuje Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Dziś do tego grona dołączyła Bogatynia. W uroczystym otwarciu siedziby Stowarzyszenia w tym mieście uczestniczył członek zarządu województwa Włodzimierz Chlebosz.

SGPEO wspiera inicjatywy promujące produkcję i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w celu realizacji Krajowej strategii rozwoju energii odnawialnej powiązanej z dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej. Swoją misję realizuje poprzez m.in. wspólne przedsięwzięcia w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu. Do Stowarzyszenia należy także reprezentowanie interesów miast i gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, w tym dotyczących opłat środowiskowych, podatków, ulg i zwolnień z takich opłat.

Więcej: http://sgpeo.pl/