rozmiar czcionki: A | A | A

Azbest - ogłoszenie konkursu

13.07.2011 15:15

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków w ramach „Programu priorytetowego NFOŚiGW cz. 2 - usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego podejmująca realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu. JST może uzyskać do 85% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających ten szkodliwy surowiec.

Wnioski należy składać w sekretariatach oddziałów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  Szczawnie-Zdroju, Legnicy i Jeleniej Góry w terminie 1 - 16 sierpnia 2011 r. do godziny 15.00.

Więcej szczegółowych informacji na stronie WFOŚiGW: www.fos.wroc.pl