rozmiar czcionki: A | A | A

REMIX - Inteligentne i Zielone Regiony Górnicze UE

                                                                                     


TYTUŁ PROJEKTU
REMIX – Inteligentne i zielone regiony górnicze UE


PROGRAM
Program Interreg Europa 2014-2020


TERMIN REALIZACJI
54 miesiące (2017-2021)


BUDŻET
Całkowita wartość projektu – ok. 2,05 mln EUR
Całkowita wartość projektu dla Dolnego Śląska – 167 300 EUR
Dofinansowanie z EFRR dla Dolnego Śląska (85%) – 143 055 EUR


PARTNERZY PROJEKTU
Partner Wiodący - Regionalna Rada Laponii (FI)

- ADE Agency of Innovation, Business Financing and Internationalization of Castilla y León (ES)
- Joensuu Regional Development Company, JOSEK Ltd (FI)
- Województwo Dolnośląskie (PL)
- Montanuniversität Leoben (AT)
- Faculty of Sciences and Technology, NOVA University of Lisbon (PT)
- Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic (CZ)
- The University of Exeter (UK)
- National Technical University of Athens, NTUA (EL)
- The Freiberg Geocompetence Center (DE)


OPIS PROJEKTU
Projekt ma za zadanie rozwijanie współpracy nakierowanej na udoskonalanie odnośnych polityk i strategii regionalnych, pomiędzy wybranymi europejskimi regionami górniczymi poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Cele projektu obejmują skupienie regionów UE zaangażowanych w produkcję surowców/minerałów w ramach jednej grupy, która w przyszłości będzie podejmować wspólne działania na rzecz:
- rozwoju podejścia synergicznego, z jasno określonymi potrzebami i zadaniami każdego partnera w celu realizacji zrównoważonego i efektywnego wydobycia zasobów w Europie;
- poprawy przełożenia potrzeb przemysłu na planowanie regionalne, politykę i podejmowanie decyzji (oraz vice versa), co wpłynie na poprawę otoczenia dla przemysłu w UE i wspieranie spójnego rozwoju regionalnego zapewniającego dobre warunki wzrostu dla MŚP w obszarze eko-innowacji;
- odkrywania i promocji potencjalnych synergii regionalnych pomiędzy surowcami, łańcuchami wartości, rynkami i aktorami społecznymi w celu stworzenia nowych możliwości komercyjnych i osiągnięcia wzrostu gospodarczego.


ULOTKA INFORMACYJNA DO POBRANIA


LINKI

REMIX: https://www.interregeurope.eu/remix/events/
Twitter: https://twitter.com/REMIXmining
UMWD: http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/
link do pobrania pierwszego newslettera projektu: http://mailchi.mp/30b4510ad111/remix-interregional-work-off-to-a-good-start-at-kemi-lapland
link do rejestracji, aby otrzymać kolejne numery newslettera: http://eepurl.com/cKGUwP


GRUPA INTERESARIUSZY PROJEKTU