rozmiar czcionki: A | A | A

Razem dla pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

Szkolenie interkulturowe z zakresu „ Protokołu dyplomatycznego w kontaktach polsko-niemieckich” - 14 czerwiec 2013 r.

17.06.2013 10:51

W dniu 14.06. br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyła się I część szkolenia interkulturowego z zakresu „Protokołu dyplomatycznego w kontaktach polsko-niemieckich”. Szkolenie zorganizowane było w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk- Saksonia”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem spotkania było zapoznanie się ze specyfiką zachowań i etykietą stosowaną w polskiej i niemieckiej administracji oraz poszerzenie wiedzy z zakresu różnic  kulturowych. Zdobyte wiadomości powinny umożliwić lepszą komunikację pomiędzy urzędami w Saksonii oraz Dolnego Śląska, przyczyniając się z ten sposób do pogłębienia współpracy. Uczestniczyli  w nim zaangażowani bezpośrednio w projekcie -członkowie tematycznych Grup Roboczych  oraz pozostali pracownicy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W sumie brało udział ponad 30 osób administracji samorządowej regionalnej oraz gminnej.

 

Szkolenie prowadził doświadczony i wieloletni akademicki wykładowca i oraz pedagog z Uniwersytetu Wrocławskiego -  pani Agnieszka Pietrus- Rajman.