rozmiar czcionki: A | A | A

Razem dla pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

„Razem dla regionu razem dla Europy – wyzwania dla Dolnego Śląska i Saksonii" - konferencja inaugurująca projekt Razem dla Pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia

31.10.2012 16:32

W dniu 24.10.2012 r. w Zamku Kliczków odbyła się konferencja inaugurująca projekt Razem dla Pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia, której temat przewodni brzmiał: „Razem dla regionu razem dla Europy – wyzwania dla Dolnego Śląska i Saksonii ”.

 

Konferencję otworzyli: dr Jerzy Tutaj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, dr Michael Wilhelm – Sekretarz Stanu Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Piotr Roman – Prezydent Euroregionu Nysa. W dalszej części zostały poruszone tematy dotyczące roli programów transgranicznych w kształtowaniu polityki regionalnej Unii Europejskiej, założeń projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, wyników spotkań pierwszej rundy warsztatowej, struktur administracyjnych w Polsce i w Niemczech. Na zakończenie odbyła się dyskusja moderowana przez Bartłomieja Ostrowskiego – Dyrektora Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na temat doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej w odniesieniu do pogranicza dolnośląsko- saksońskiego.

 

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej ponad 150 gości z Polski i Niemiec. Wzięli w niej udział między innymi przedstawiciele samorządowych jednostek terytorialnych, pracownicy naukowi uczelni wyższych pogranicza, radni Województwa Dolnośląskiego oraz posłowie z Saksońskiego Landtagu. Na spotkaniu obecni byli również reprezentanci dolnośląskich i saksońskich organizacji pozarządowych oraz  inne instytucje ściśle współpracujące w  zakresie  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska –Saksonia 2007-2013.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, które zostały przedstawione podczas konferencji.

 

Prezetacje w języku polskim:
1. "Razem dla Pogranicza Dolny Śląsk - Saksonia" (M. Diersch, P. Kurant) ( pdf)
2. Gr 1 - Rewitalizacja miast (M. Belof) ( pdf)
3. Gr 1 - Rewitalizacja miast (K. Krügermeier) ( pdf)
4. Wybrane tematy i problemy w zakresie demografii i polityki rynku pracy z punktu widzenia strony polskiej (M. Kwil-Skrzypińska)     ( pdf)
5. GR 5 - Demografia i polityka rynku pracy (L. Scharmann) ( pdf)
6. Wyniki projektu po pierwszej rundzie warsztatowej (R. Knippschild) ( pdf)
7. Struktury administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec. Analiza porównawcza                  (K. Kociubiński) ( pdf)
8. Rola programów transgranicznych w kształtowaniu polityki regionalnej Unii Europejskiej (M. Wójcik) ( pdf)Prezetacje w języku niemieckim:
1. "Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien – Sachsen" (M. Diersch, P. Kurant) ( pdf)
2. AG 1 Revitalisierung der Städte (M. Belof) ( pdf)
3. AG 1 Revitalisierung der Städte (K. Krügermeier) ( pdf)
4. Demografie und Arbeitsmarktpolitik Ausgewählte Themen und Probleme aus polnischer Sicht (M. Kwil-Skrzypińska) ( pdf)
5. AG 5 - Demografie und Arbeitsmarktsmarktpolitik (L. Scharmann) ( pdf)
6. Projektergebnisse nach der ersten Workshoprunde (R. Knippschild) ( pdf)
7. Strukturen der öffentlichen Verwaltung der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland. Vergleichende Analyse         (K. Kociubiński) ( pdf)
8. Die Rolle von Programmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Gestaltung von Regionalpolitik der Europäischen Union (M. Wójcik) ( pdf)