rozmiar czcionki: A | A | A

Razem dla pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

Posiedzenie Grupy Sterującej, Kłodzko, 27-28 maj 2013

03.06.2013 07:50

W dniach 27-28 maja 2013 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Grupy Sterującej w ramach projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk- Saksonia”. Miało ono miejsce na polskim obszarze wsparcia - w Kłodzku.

W spotkaniu brali udział niemieccy i polscy liderzy pięciu tematycznych Grup Roboczych,  przedstawiciele i koordynatorzy projektu z Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Obecny był także pracownik firmy core  - consult, prowadzącej Wspólny Sekretariat Projektu oraz ekspert naukowy, sprawujący merytoryczny nadzór nad przebiegiem projektu.


Celem spotkania było podsumowanie wyników drugiej rundy warsztatowej, przekazanie informacji na temat stanu realizacji praktyk w kraju partnerskim, uzgodnienie planu pracy w drugim półroczu 2013 r. oraz zaprezentowanie saksońsko – polskiego projektu pt. „Strategia Euroregionalna ERN (Euroregion Neisse-Nisa-Nysa)”. Prezentacji dokonała pani Magdalena Dziuk z Euroregionu Neisse e. V.

 

Podczas spotkania została podjęta dyskusja dotycząca wykorzystania środków finansowych w latach 2013 i 2014 przeznaczonych na ekspertyzy, koncepcje oraz opinie zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. Liderzy poszczególnych Grup Roboczych zostali poinformowani o stanie przygotowań do konferencji międzynarodowej zaplanowanej w Goerlitz na 10.10.2013 r., wystawie „Pogranicza z lotu ptaka”, przygotowywanej projektowej stronie www, broszurze nt. porównania struktur administracyjnych oraz planowanych artykułach do dolnośląskiej prasy lokalnej. Przedstawione zostałyby  również wszystkim wyniki konkursu MORO na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej, w którym projekt Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia zdobył prestiżową nagrodę.

 


Na zakończenie obrad uczestnicy spotkania zapoznali się z atrakcjami turystycznymi Ziemi Kłodzkiej. Dzięki gościnności pana Krzysztofa Bolisęgi- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku oraz przewodnika miejskiego, niemieccy oraz polscy członkowie grupy zwiedzili historyczną twierdzę w Kłodzku.