rozmiar czcionki: A | A | A

Razem dla pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

TYTUŁ PROJEKTU: Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia

TERMIN REALIZACJI: styczeń 2012 - grudzień 2014

PROGRAM: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 - 2013
Numer i nazwa osi priorytetowej: 1 Rozwój transgraniczny
Numer i nazwa dziedziny wsparcia: 1.5 Ład przestrzenny i planowanie regionalne

BUDŻET:   
Całkowita wartość projektu  – 1.017 636,45 EUR
Wartość projektu dla Dolnego Śląska: 388 260,00 euro
Wysokość dofinansowania z EFRR dla Dolnego Śląska – 330 021,00 EUR
Wkład własny Dolnego Śląska – 58 239,00 EUR


PARTNERZY PROJEKTU:                                                       
Partner wiodący: Województwo Dolnośląskie                    
Partner: Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


OPIS PROJEKTU:

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie podstaw do strukturalnej zmiany w zakresie współpracy pomiędzy administracją Wolnego Państwa Saksonii i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w celu jej polepszenia. Dzięki temu projekt ten przyczyni się do dalszego rozwoju i wzrostu intensywności udanej współpracy pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem oraz zgodnego współżycia społecznego w Europie.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:
      •    Trzy konferencje, spotkania warsztatowe 5 grup roboczych, wizyty studyjne, praktyki pracowników administracji za granicą, szkolenia towarzyszące, kurs języka polskiego dla przedstawicieli saksońskiej administracji;
     •    Stworzenie strony internetowej projektu z platformą online;

Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji obu regionów odbywać się będzie w 5 grupach roboczych, dotyczących następujących ważnych dla pogranicza zagadnień:

 1.   Rewitalizacja miast
 2.   Rewitalizacja obszarów powydobywczych węgla brunatnego, krajobrazy pokopalniane (łącznie z obszarami parkowymi)
 3.   Rozwój obszarów wiejskich
 4.   Komunikacja i transport
 5.   Polityka rynku pracy i demografia 

Pracy grup roboczych towarzyszyć będzie ekspert naukowy, który przejmie ewaluację procesu komunikacji, dokumentację oraz przygotuje końcową publikację wyników.

Rezultatem projektu będą broszury o strukturach, zadaniach i kompetencjach obu regionów oraz szkice przyszłych projektów lub plany działań kolejnych wspólnych przedsięwzięć.


ZARZĄDZANIE PROJEKTEM NA DOLNYM ŚLĄSKU:
Wydział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 15, 50-411 Wrocław
http://www.dolnyslask.pl

KONTAKT: 
Koordynator projektu: Joanna Jeż, tel. 71 776-98-70, e-mail: joanna.jez@dolnyslask.pl

 

Data dodania: 15/02/2012