rozmiar czcionki: A | A | A

Program Region Morza Bałtyckiego

 

Zatwierdzone projekty z udziałem partnerów z województwa dolnośląskiego:

_______________________________________________________________________________________________

PRIORYTET 1 POTENCJAŁ DLA INNOWACJI


Cel szczegółowy 1.1 „Infrastruktura badań i innowacji”

Tytuł projektu: BSUIN - Baltic Sea Underground Innovation Network

Partner Wiodący: University of Oulu (FI) 

Partnerzy projektu:

Oulu University of Applied Sciences (FI)

University of Silesia - Uniwersytet Śląski w Katowicach (PL)

Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (SE)

KGHM Cuprum Research & development Centre Ltd. - KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe (PL)

TU Bergakademie Freiberg Technical University (DE)

German Research Centre for Geosciences (DE)

Vilnius University (VU) (LT)

National Centre for Nuclear Research - Narodowe Centrum Badań Jądrowych (PL)

Baltic Scientific Instruments (LV)

Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences (RU)

Sotkamo Silver AB (SE)

Tallinn University of Technology (EE)

Wartość dofinansowania projektu z EFRR:  ok. 2 500 000 EUR


Cel szczegółowy 1.3 „Innowacje nietechnologiczne”

Tytuł projektu: BIC - Biomarker Commercialization

Partner Wiodący: Ideklinikken, Aalborg University Hospital, The North Denmark Region (DK)

Partnerzy projektu:

University of Copenhagen (DK)

Tartu Biotechnology Park (EE)

University of Turku (FI)

Turku Science Park Ltd. (FI)

ScanBalt (DK)

BioCon Valley® GmbH (DE)

Vilnius University (LT)

Wroclaw Technology Park - Wrocławski Park Technologiczny S.A. (PL)

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: ok. 1 910 000 EUR


Tytuł projektu: Restart BSR - Restart SMVs in the Baltic Sea Region

Partner Wiodący: Lower Silesian Intermediate Body - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (PL) 

Partnerzy projektu:

Design School Kolding (DE)

Vilnius Gediminas Technical University (LT)

Latvian Technological Center Foundation (LV)

Ministry of Economics of the Republic of Latvia (LV)

Harju County Entrepreneurship and Development Consultancy (EE)

Wartość dofinansowania projektu z EFRR:  ok. 1 440 000 EUR


_______________________________________________________________________________________________

 

 

PRIORYTET 3 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

 

Cel szczegółowy 3.3 „Bezpieczeństwo morskie”

Tytuł projektu: R-Mode Baltic - Ranging Mode for the Baltic Sea

Partner Wiodący: German Aerospace Center (DE) 

Partnerzy projektu:

Federal Waterways and Shipping Administration (DE)

Maritime Office in Gdynia - Urząd Morski w Gdyni (PL)

Swedish Maritime Administration Sjöfartsverket (SE)

Federal Maritime and Hydrographic Agency (DE)

National Institute of Telecommunications - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (PL)

SP Technical Research Institute of Sweden (SE)

Gutec AB (SE)

Kongsberg Seatex AS (NO)

NavSim Poland Ltd. - NavSim Polska Sp. z o.o. (PL)

navXperience GmbH (DE)

Saab AB (publ) TransponderTech (SE)

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: ok. 2 400 000 EUR


_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

PRIORYTET 4 ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MAKROREGIONALNEJ

Cel szczegółowy 4.1 „Seed money”

Obszar priorytetowy "Kultura"

Tytuł projektu: BALTIC MAKERS

Partner Wiodący: Anykščiai art incubator - art studio (LT)

Partnerzy projektu:

Foundation for Landscape Protection - Fundacja Ochrony Krajobrazu (PL)

Art Academy of Latvia (LV)

Siauliai Chamber of Commerce (LT) 

Åbo Akademi University (FI)

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: ok. 42 500 EUR