rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Zasięg terytorialny: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja, Białoruś, Norwegia, Rosja (wybrane regiony)

Zakres tematyczny:
Potencjał dla innowacji
Zarządzanie zasobami naturalnymi
Zrównoważony transport
Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej

Budżet: 263,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 8.8 mln euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa; 6,0 mln euro z funduszy norweskich

Beneficjenci: instytucje publiczne krajowe, regionalne i lokalne; instytucje badawcze i szkoleniowe; organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa

Partnerstwo: partnerzy z co najmniej 3 państw, z których co najmniej 2 dwóch ma siedzibę na obszarze programu REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

Dofinansowanie (refundacja): dla polskich partnerów do 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia dofinansowania w przypadku wystąpienia pomocy publicznej

Instytucja Zarządzająca/Wspólny Sekretariat: Rostok, Niemcy
Managing Authority / Joint Secretariat
IB.SH Investitionsbank Schleswig-Holstein
Grubenstraße 20
18055 Rostock, Germany
phone +49 381 45484 5281
info@eu.baltic.net

Joint Secretariat – Riga branch office
Latvian State Regional Development Agency
Elizabetes iela 19, LV-1010 Riga, Latvia
Tel.: +371 6 735 7368

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Region Morza Bałtyckiego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
40-951 Katowice, ul. Mickiewicza 15

Tel. 32 253 90 08 w.16, e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl

LINKI

Strona Programu: www.interreg-baltic.eu

www.ewt.gov.pl

europasrodkowa.gov.pl


Projekty zatwierdzone do realizacji w Programie Interreg Regionu Morza Bałtyckiego

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku