rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG EUROPA 2014-2020

Zasięg terytorialny: UE-28, Norwegia, Szwajcaria

Zakres tematyczny:
1) Wspieranie wymiany doświadczeń i pogłębianie wiedzy w następujących obszarach:

  - Badania i innowacje

  - Konkurencyjność MŚP

  - Gospodarka niskoemisyjna

  - Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

2) Zapewnienie eksperckiego i merytorycznego wsparcia w ramach tematycznych platform learningowych.

Budżet: 359 mln euro, w tym: 322.4 mln euro dla partnerów UE (partnerzy norwescy i szwajcarscy korzystają z własnych funduszy); 15,3 mln na stworzenie platformy lerningowej; 21,3 mln na pomoc techniczną

Dofinansowanie (refundacja): dla polskich partnerów: władze i instytucje publiczne – do 85%, podmioty prywatne o charakterze non profit – do 75% kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci: władze i instytucje publiczne, podmioty prywatne o charakterze non profit

Partnerstwo: partnerzy z co najmniej 3 państw, z których co najmniej 2 to państwa członkowskie UE

Instytucja Zarządzająca: Région Nord-Pas de Calais, Francja

Wspólny Sekretariat: Lille, Francja
Joint Technical Secretariat
45 rue de Tournai – 59000 Lille – France
Tel: +33 328 144 100 - Fax: +33 328 144 109
info@interreg4c.eu

Krajowy Punkt Kontaktowy INTERREG EUROPA:

Anna Stol
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
tel.: +48 32 253 90 08
fax: +48 32 253 73 76
e-mail: IE@miir.gov.pl


LINKI

strona programu: www.interregeurope.eu

www.ewt.gov.pl

europasrodkowa.gov.pl

_____________________________

Listy poparcia (Letter of Support)

Plan działania (Action Plan)


Projekty zatwierdzone do realizacji w Programie Interreg Europa

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku


Mapy współpracy międzynarodowej w poszczególnych tematach