rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie dla Beneficjentów w Wałbrzychu 08. 06. 2017 r. Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

09.06.2017 12:14

W dniu 8 czerwca 2017 r. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szkolenie  skierowane było wyłącznie do jednostek z obszaru województwa dolnośląskiego, którym do tej pory przyznano dofinansowanie na realizację projektów w osi priorytetowej 4. Współpraca instytucji i społeczności.Celem szkolenia była pomoc Beneficjentom w zapoznaniu się z obowiązującymi podstawami dotyczącymi rozliczenia dofinansowanego projektu.

 

Szkolenie organizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Podmiot Regionalny uczestniczący we wdrażaniu Programu odpowiedzialny za działania informacyjno-promocyjne dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu, we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim jako Kontrolerem odpowiedzialnym za sprawdzanie zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez Beneficjentów Programu.

 

Szkolenie odbyło się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. (ul. Wysockiego 29)

 

Udział w szkoleniu był bezpłatny.

 

Uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu i mamy nadzieje, że przekazane informacje okażą się pomocne przy sporządzaniu pierwszych rozliczeń poniesionych wydatków.

 

Szczególne podziękowania kierujemy także do pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego za zaangażowanie i doskonałe przygotowanie merytoryczne.

 

PREZENTACJE ( zip)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska