rozmiar czcionki: A | A | A

Uszczegółowienie zasad postępowania w związku z COVID-19 - zasada konkurencyjności.

Dodano: 23-04-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie zawartej w ramach zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej.

[więcej]

Kolejne projekty dofinansowane w Programie Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Dodano: 15-04-2020

Komitet Monitorujący Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania kolejne projekty współpracy polsko-saksońskiej.

[więcej]

Komunikat dla polskich Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 09-04-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat w sprawie stosowania zasady konkurencyjności w związku z koronawirusem COVID-19.

[więcej]

Ważne komunikaty dla Beneficjentów Programu INTERREG PL-SN w zwiazku z COVID-19

Dodano: 09-04-2020

Aby złagodzić możliwe negatywne skutki sytuacji związanej z pandemią koronawirusa COVID-19 instytucje programowe Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 proponują szereg ułatwień dla Beneficjentów.

[więcej]

Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego - zmiana terminu

Dodano: 06-04-2020

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19, 11. Roczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego planowane w dn. 16-17 czerwca 2020 r. odbędzie się w późniejszym terminie.

[więcej]

COVID-19 a projekty Interreg Europa

Dodano: 01-04-2020

Wspólny Sekretariat opublikował informację o aktualnych działaniach w Programie Interreg Europa w związku z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 na realizację projektów.

[więcej]

COVID-19 a kontrola projektów FLC

Dodano: 01-04-2020

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 Centrum Projektów Europejskich jako kontroler pierwszego stopnia programów międzynarodowych określiło nowe zasady przekazywania przez partnerów projektów raportów do kontroli.

[więcej]