rozmiar czcionki: A | A | A

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznych w zakresie efektywności...

Dodano: 22-03-2018

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznych w zakresie efektywności energetycznej w ramach projektu „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

[więcej]

Decyzje 11 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 16-03-2018

Podczas Komitetu Monitorującego obradującego w dniu 15 marca 2018 r. w Sulisławiu podjęto m.in. decyzje o zatwierdzeniu do dofinansowania projektów w osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Przedmiotem obrad było również m. in. ogłoszenie kolejnych naborów w OP 2

[więcej]

Konkurs geologiczny z cyklu "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"

Dodano: 13-03-2018

Konkurs, organizowany przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

[więcej]

Harmonogram naborów Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.

Dodano: 05-03-2018

Na posiedzeniu w Panschwitz–Kuckau, które odbyło się w dniu 27 lutego br., Komitet Monitorujący Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 podjął decyzję dot. harmonogram naborów w 2018 r. oraz zatwierdził kolejne projekty w ramach osi priorytetowych III i IV.

[więcej]

Ogłoszenia o naborach w osiach priorytetowych 3 Edukacja i kwalifikacje i 4 Współpraca instytucji i...

Dodano: 05-03-2018

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu ogłoszenia o naborach w osiach priorytetowych 3 Edukacja i kwalifikacje i 4 Współpraca instytucji i społeczności Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

[więcej]

Nowe wersje dokumentów w Programie Interreg V-A Republika Czeska Polska

Dodano: 05-03-2018

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu nowe wersje Podręcznika Wnioskodawcy i Metodyki kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych.

[więcej]

Zaproszenie na seminarium OT Edukacja w ramach Strategii UE dla BSR

Dodano: 27-02-2018

Warsztaty tematyczne zorganizowane przez koordynatorów Obszaru Tematycznego Edukacja w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego odbędą się w dniu 28 marca br. w siedzibie MSZ w Warszawie.

[więcej]