rozmiar czcionki: A | A | A

Decyzje 15 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 21-02-2020

Podczas Komitetu Monitorującego obradującego w dniach 18 – 19 lutego 2020 r. w Jeleniej Górze podjęto m.in. decyzje o zatwierdzeniu do dofinansowania projektów w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje.

[więcej]

Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego - nabór na propozycje warsztatów

Dodano: 13-02-2020

W dn. 16-17 czerwca 2020 r. w Turku (Finlandia) odbędzie się 11. Roczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

[więcej]

Webinarium nt. polityk ukierunkowanych na innowacje

Dodano: 12-02-2020

Program Interreg Europa organizuje webinarium na temat polityk ukierunkowanych na innowacje (mission-oriented innovation policies).

[więcej]

Zapytanie ofertowe dot. wyceny usługi przygotowania i produkcji reklamy radiowej w celu promocji...

Dodano: 03-02-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów przygotowania i produkcji reklamy radiowej w formie spotu przeznaczonej do emisji na antenie regionalnej rozgłośni radiowej w woj. dolnośląskim w celu promocji Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach projektu „Wdrażanie Czechy 2020”.

[więcej]

Zapytanie ofertowe dot. wyceny usług tłumaczeniowych

Dodano: 03-02-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania usługi tłumaczeniowej na potrzeby bieżącej realizacji zadań Działu Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski oraz z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki.

[więcej]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYCENY WYKONANIA I DOSTAWY MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROGRAMU INTERREG V-A...

Dodano: 30-01-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach projektu „Wdrażanie Czechy 2020” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska....

[więcej]

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYCENY WYKONANIA USŁUGI CATERINGOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU...

Dodano: 21-01-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów świadczenia usługi cateringowej na potrzeby spotkania o charakterze giełdy partnerstw organizowanego dla wnioskodawców, beneficjentów i partnerów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

[więcej]