rozmiar czcionki: A | A | A

Wydarzenie Roczne 2018 Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 04-10-2018

W dniach 20 - 21 września 2018 r. w Hradcu Kralowe odbyło się Wydarzenie Roczne Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

[więcej]

Emisja spotu promocyjnego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Dodano: 02-10-2018

Rozpoczęła się akcja promocyjna Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska polegająca na emisji filmu pt. „Ponad 10 lat wspieramy czesko-polskie projekty ze środków Unii Europejskiej” na ekranach reklamowych zlokalizowanych w województwie dolnośląskim.

[więcej]

Zapytanie ofertowe dot. wyceny usługi tłumaczeniowej na potrzeby realizacji projektów Pomocy...

Dodano: 02-10-2018

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów świadczenia usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

[więcej]

Informacja dla polskich wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 02-10-2018

Wspólny Sekretariat zamieścił na stronie Programu informację dotyczącą projektów obejmujących infrastrukturę liniową.

[więcej]

Nabór ogłoszony przez Instytut Szwedzki!

Dodano: 01-10-2018

Środki finansowe przeznaczone na projekty realizowane w partnerstwie ze szwedzkim partnerem wiodącym w Regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze Partnerstwa Wschodniego.

[więcej]

Komunikat w sprawie SMS-ów weryfikacyjnych dla kont w systemie MS2014+ wysyłanych na polskie numery...

Dodano: 27-09-2018

Wspólny Sekretariat informuje o rozwiązaniu problemów technicznych związanych z wysyłaniem SMS-ów weryfikacyjnych na polskie numery telefonów podczas rejestracji bądź resetowania hasła w systemie MS2014+.

[więcej]

Przedłużenie naboru wniosków w osi priorytetowej 2 Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska....

Dodano: 25-09-2018

W związku z problemami technicznymi aplikacji MS2014+ Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o przedłużeniu naboru wniosków w osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia do dnia 02. 10. 2018 r.

[więcej]