rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru do Sieci Planowania Działań w ramach Programu URBACT

Dodano: 20-02-2019

W dniu 14 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru do Sieci Planowania Działań w ramach Programu URBACT.

[więcej]

Aktualizacja zasad dotyczących promocji Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Dodano: 13-02-2019

W związku ze zmianami wprowadzanymi Zaleceniem Metodycznym Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 1/PB wersja 5. Z dnia: 01.02.2019 r. na stronie Programu zaktualizowana została zakładka PROMOCJA.

[więcej]

Forum współpracy "Europe, let's cooperate!" i warsztaty dla Beneficjentów w ramach Programu...

Dodano: 13-02-2019

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa zaprasza na wydarzenia organizowane w ramach Programu w Brukseli: otwarte forum współpracy "Europe, let's cooperate!" 10 kwietnia oraz warsztaty dla Beneficjentów 9 i 11 kwietnia.

[więcej]

Konferencja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego "Let’s talk about achievements", 9-10...

Dodano: 13-02-2019

W dniach 9-10 kwietnia 2019 r. w Lubece (Niemcy) odbędzie się Konferencja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego "Let’s talk about achievements".

[więcej]

Nabór wniosków na Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER w ramach Programu Operacyjnego...

Dodano: 05-02-2019

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

[więcej]

Informacje o obowiązkowych Planach działania w Programie Interreg Europa - seminarium oraz pomocne...

Dodano: 05-02-2019

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi opracowywania Planów działania dostępnymi na oficjalnej stronie Programu:

[więcej]

Zalecenie Metodyczne nr 1 Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska...

Dodano: 04-02-2019

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 1/PB wersja 5. Z dnia: 01.02.2019 r.

[więcej]