rozmiar czcionki: A | A | A

Nabory wniosków w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020

Dodano: 24-10-2018

Zapraszamy do udziału w 2 aktualnie dostępnych naborach wniosków w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. Oba nabory nie mają charakteru otwartego – mogą w nich brać udział tylko partnerzy reprezentujący projekty już realizowane.

[więcej]

Pierwszy etap projektu „Od Zamku Frydlant do Zamku Czocha” w ramach Programu Interreg V-A Republika...

Dodano: 23-10-2018

W czwartek 18 października oficjalnie otwarto wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej nr 360. W uroczystości wziął udział Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Polskie podpisy elektroniczne w systemie MS2014 +, Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 19-10-2018

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat o zmianie w zakresie podpisów elektronicznych wydawanych przez polskie podmioty.

[więcej]

Ruszył nabór do Programu Akceleracyjnego SpaceUP BSA

Dodano: 19-10-2018

Projekt BalticSatApps, współfinansowany przez program Interreg Region Morza Bałtyckiego, zaprasza wszystkie osoby/zespoły/startupy/firmy korzystające z danych satelitarnych Copernicusa, które chcą przyśpieszyć swój rozwój, zdobyć nową wiedzę i nawiązać międzynarodowe relacje do zgłaszania swoich projektów do programu Akceleracyjnego SpaceUP BSA.

[więcej]

Decyzje 12 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 18-10-2018

Podczas Komitetu Monitorującego obradującego w dniach 15 – 16 października 2018 r. w Ołomuńcu podjęto m.in. decyzje o zatwierdzeniu do dofinansowania projektów w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje oraz osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności. Przedmiotem obrad był również harmonogram naborów w roku 2019.

[więcej]

Nabory wniosków w ramach PW INTERREG PL – SN 2014-2020

Dodano: 10-10-2018

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020 w dn. 1 października 2018 r. rozpoczął nabór dla projektów regularnych w ramach I osi priorytetowej – „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

[więcej]

Wydarzenie Roczne 2018 Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 04-10-2018

W dniach 20 - 21 września 2018 r. w Hradcu Kralowe odbyło się Wydarzenie Roczne Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

[więcej]