rozmiar czcionki: A | A | A

BSR – zakończono trzeci nabór wniosków

Dodano: 08-04-2010

Trzeci nabór wniosków projektowych zakończył się 22 marca. Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wpłynęło 61 aplikacji, na łączną kwotę ok. 172 mln euro.

[więcej]

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 08-04-2010

Propozycja współpracy nadesłana przez CEMIT-Center of Excellence in Medicine & IT GmbH w ramach projektu Academia-Industry Knowledge Exchange Network mającego na celu ustanowienie transnarodowej sieci szkoleniowej bazującej na współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi a sektorem biznesu.

[więcej]

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 08-04-2010

Propozycja współpracy Uniwersytetu w Bolonii w ramach projektu AAT.HEALTH mającego na celu rozwój innowacyjnych terapii chorób neuropsychiatrycznych z wykorzystaniem obecności zwierząt

[więcej]

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 08-04-2010

Propozycja współpracy Regionu Doliny Aosty w ramach projektu EWAL – European Water Lands mającego na celu poprawę działalności turystycznej związanej z posiadaniem akwenów wodnych

[więcej]

Realokacja środków EFRR w POWT RCZ- RP 2007-2013

Dodano: 06-04-2010

Informujemy, iż Komisja Europejska zatwierdziła realokację środków EFRR przeprowadzoną pomiędzy osiami priorytetowymi Programu (patrz tabela).

[więcej]

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 31-03-2010

Stowarzyszenie Rozwoju obszarów Wiejskich (Associazione Sviluppo Rurale) we Włoszech poszukuje partnerów do współpracy.

[więcej]

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR – nabór na II cykl szkoleniowy trwa!

Dodano: 25-03-2010

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego realizuje projekt „Dolnośląska Akademia Kadr” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska (urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) i zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleniowego obejmującego naukę języka angielskiego oraz szkolenia tematyczne.

[więcej]