rozmiar czcionki: A | A | A

NEW BRIDGES – NOWA PERSPEKTYWA – spotkanie w Jeleniej Górze, 13.05.2010 r.

Dodano: 29-04-2010

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką powiązań między miastem a wsią na kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu New Bridges.

[więcej]

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 21-04-2010

Austriacki partner wiodący pragnie zaprosić partnerów z Polski, najlepiej władze regionalne lub lokalne zarządzające terenami Natura 2000, do projektu o akronimie IMPACT.

[więcej]

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 20-04-2010

Propozycja czeska Pt. EnSuRe Environmental Sustainable Regions dotyczy zarządzania zasobami naturalnymi oraz redukcji ryzyka zagrażającego środowisku naturalnemu.

[więcej]

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 20-04-2010

Propozycja austriacka pt. CERREG Central Europe Repair- & ReUse Centers and Networks dotyczy wdrożenia Nowej Dyrektywy Ramowej o Odpadach na gruncie lokalnym, zwłaszcza pod względem przygotowania odpadów do ponownego użycia.

[więcej]

Program dla Europy Środkowej - Propozycja współpracy

Dodano: 14-04-2010

Propozycja współpracy nadesłana przez czeskiego partnera Czech DEX, s.r.o. w ramach projektów przygotowywanych do złożenia w trzecim naborze Programu dla Europy Środkowej.

[więcej]

Można jeszcze zapisać się do Dolnośląskiej Akademii Kadr!

Dodano: 13-04-2010

Są jeszcze wolne miejsca w II cyklu szkoleniowym w ramach Dolnośląskiej Akademii Kadr. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci swojego udziału w Projekcie.

[więcej]

Spotkanie inicjujące rozpoczęcie projektu EnercitEE w Dreźnie

Dodano: 09-04-2010

W dniach 17-19 marca w Dreźnie odbyło się spotkanie inicjujące rozpoczęcie projektu EnercitEE. W spotkaniu w dniach 17-18 marca wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów regionalnych biorący udział w projekcie tworzący Grupę Roboczą.

[więcej]