rozmiar czcionki: A | A | A

Znana lista zatwierdzonych projektów programu BSR

Dodano: 30-09-2009

Na spotkaniu Komitetu Monitorującego Programu Regionu Morza Bałtyckiego, odbywającego się 15-16 września br. zostało wybranych do dofinansowania 17 spośród 86 projektów. Z przyjemnością informujemy, że są wśród nich 2 projekty, w których biorą udział partnerzy z Dolnego Śląska.

[więcej]

Nowa runda aplikacyjna PROGRAMU ESPON 2013

Dodano: 28-09-2009

Sekretariat Programu ESPON ogłosił16 września 2009 r. nową rundę konkursową ...

[więcej]

Debata na temat Projektów Strategicznych w Programie dla Europy Środkowej

Dodano: 23-09-2009

Po drugim naborze wniosków Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny zainicjowały dyskusję na temat wprowadzenia do Programu projektów strategicznych.

[więcej]

Project Idea Café i konferencja, 13-15 października 2009 r., Dania

Dodano: 21-09-2009

Jeśli mają Państwo pomysł na projekt i szukają partnerów do projektów międzynarodowych zachęcamy do wzięcia udziału w Project Idea Café, które odbędzie się 14 października br. w miejscowości Ringsted w Danii.

[więcej]

Informacja o poszukiwaniu partnerów do projektu w programie URBACT II

Dodano: 11-09-2009

Rada Miasta Novara (Włochy) poszukuje partnerów do projektu o nazwie MAUDE planowanym do złożenia w naborze do programu URBACT II - Sieci Tematyczne. W projekcie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu i mobilności na terenach miejskich ze szczególnym naciskiem na codzienne przemieszczanie się mieszkańców, mogą uczestniczyć miasta i aglomeracje. Przewiduje się budżet ok. 10 tys. EUR dla każdego partnera w fazie pierwszej, a w przypadku zaakceptowania...

[więcej]

Indywidualne spotkania konsultacyjne – aplikacja internetowa EWA

Dodano: 08-09-2009

Regionalny Punkt Kontaktowy w Jeleniej Górze, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w ramach prowadzonych konsultacji, przedstawi zasady działania oraz powiązania poszczególnych punktów aplikacji internetowej EWA, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013.

[więcej]

Zalecenie metodyczne IZ do drugiej wersji Podręcznika Beneficjenta (CZ-PL)

Dodano: 07-09-2009

Zalecenia metodyczne są oficjalnym dokumentem, za pomocą którego dochodzi do aktualizacji wybranych części konkretnego dokumentu przed jego aktualizacją. Od momentu wydania tego Zalecenia obowiązującym tekstem rozdziału 4.4 Podręcznika Beneficjenta jest tekst z Zalecenia, a nie tekst z 2 wersji PB. Zalecenie metodyczne jest wiążące. Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Certyfikat Wydatków Wspólnych

[więcej]