rozmiar czcionki: A | A | A

Polskie podpisy elektroniczne w systemie MS2014 +, Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 19-10-2018

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat o zmianie w zakresie podpisów elektronicznych wydawanych przez polskie podmioty.

[więcej]

Ruszył nabór do Programu Akceleracyjnego SpaceUP BSA

Dodano: 19-10-2018

Projekt BalticSatApps, współfinansowany przez program Interreg Region Morza Bałtyckiego, zaprasza wszystkie osoby/zespoły/startupy/firmy korzystające z danych satelitarnych Copernicusa, które chcą przyśpieszyć swój rozwój, zdobyć nową wiedzę i nawiązać międzynarodowe relacje do zgłaszania swoich projektów do programu Akceleracyjnego SpaceUP BSA.

[więcej]

Decyzje 12 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 18-10-2018

Podczas Komitetu Monitorującego obradującego w dniach 15 – 16 października 2018 r. w Ołomuńcu podjęto m.in. decyzje o zatwierdzeniu do dofinansowania projektów w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje oraz osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności. Przedmiotem obrad był również harmonogram naborów w roku 2019.

[więcej]

Nabory wniosków w ramach PW INTERREG PL – SN 2014-2020

Dodano: 10-10-2018

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020 w dn. 1 października 2018 r. rozpoczął nabór dla projektów regularnych w ramach I osi priorytetowej – „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

[więcej]

Wydarzenie Roczne 2018 Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 04-10-2018

W dniach 20 - 21 września 2018 r. w Hradcu Kralowe odbyło się Wydarzenie Roczne Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

[więcej]

Emisja spotu promocyjnego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Dodano: 02-10-2018

Rozpoczęła się akcja promocyjna Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska polegająca na emisji filmu pt. „Ponad 10 lat wspieramy czesko-polskie projekty ze środków Unii Europejskiej” na ekranach reklamowych zlokalizowanych w województwie dolnośląskim.

[więcej]

Zapytanie ofertowe dot. wyceny usługi tłumaczeniowej na potrzeby realizacji projektów Pomocy...

Dodano: 02-10-2018

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów świadczenia usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

[więcej]