rozmiar czcionki: A | A | A

Zapytanie ofertowe dot. wyceny wykonania i publikacji na lokalnych portalach internetowych banerów multimedialnych Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

23.05.2018 13:51

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów przygotowania projektów, opracowania graficznego, wykonania i publikacji na lokalnych portalach internetowych banerów multimedialnych (internetowych) w celu promocji Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach projektu „Wdrażanie Czechy 2018” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zamówienie udzielone zostanie w wyniku zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM. Wycena powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu w formie załączonego FORMULARZA OFERTY CENOWEJ drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.jankowska@dolnyslask.pl do dn. 8 czerwca 2018 r.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Osoba do kontaktu:

Anna Jankowska
e-mail: anna.jankowska@dolnyslask.pl
tel.: +48 71 776 98 70


Dokumenty do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE


FORMULARZ OFERTY CENOWEJ