rozmiar czcionki: A | A | A

Zapytanie ofertowe dot. wyceny usługi tłumaczeniowej na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

02.10.2018 12:37

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów świadczenia usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).


Uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu w formie załączonego Formularza ofertowego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.jankowska@dolnyslask.pl do dn. 09 października 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM. Wycena oferty powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Osoba do kontaktu:

Anna Jankowska, e-mail: anna.jankowska@dolnyslask.pl , tel.: +48 71 776 98 70.


Dokumenty do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE


FORMULARZ OFERTOWY