rozmiar czcionki: A | A | A

Zapytanie ofertowe dot. wyceny usługi eksperta pracującego przy tworzeniu rekomendacji do RIS3 i Planu działania na potrzeby projektu REMIX

26.06.2018 13:04

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi eksperta pracującego przy tworzeniu rekomendacji do RIS3 i Planu działania na potrzeby projektu „Remix – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa.

Zadaniem eksperta będzie stworzenie rekomendacji do Regionalnej Strategii Innowacji w zakresie inteligentnej specjalizacji surowce naturalne i wtórne (RIS3) i pomoc przy tworzeniu Planu działania (Action plan). Action Plan zostanie opracowany w języku polskim i angielskim, we współpracy z zespołem projektowym i interesariuszami projektu REMIX oraz Wydziałem Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) odpowiedzialnym za wdrażanie RIS3. Gotowy Action Plan zostanie zaprezentowany przez eksperta w języku angielskim na spotkaniu projektowym i/lub planowanej międzynarodowej konferencji górniczej we Wrocławiu w 2019 r.Po zapoznaniu się z ZAPYTANIEM OFERTOWYM (do pobrania) zawierającym szczegółowy opis zadań eksperta  prosimy o wypełnienie FORMULARZA OFERTY CENOWEJ (do pobrania) i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 06.07.2018 r. do godz. 12.00 na adres mailowy: remix@dolnyslask.pl.


Do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ