rozmiar czcionki: A | A | A

Zalecenie Metodyczne nr 2 Podręcznika Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wersja 4

13.11.2018 10:49

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 2/PW wersja 4. Z dnia: 08.11.2018 r.

Zalecenia Metodyczne są sposobem aktualizacji Podręcznika Wnioskodawcy i jego załączników.


ZM nr 2/PW wersja 4. Z dnia: 08.11.2018 r. dostępne jest na stronie Programu w zakładce JESTEM WNIOSKODAWCĄ – ZAMIERZAM ZŁOŻYĆ WNIOSEK w tym miejscu.