rozmiar czcionki: A | A | A

Zalecenie Metodyczne nr 1 Podręcznika Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wersja 4

12.06.2018 09:19

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 1/PB wersja 4. Z dnia: 8 czerwca 2018 r.

Zalecenia Metodyczne są sposobem aktualizacji Podręcznika Wnioskodawcy i jego załączników.

 

ZM nr 1/PW wersja 4. Z dnia: 8 czerwca 2018 r. dostępne jest na stronie Programu w zakładce JESTEM WNIOSKODAWCĄ – ZAMIERZAM ZŁOŻYĆ WNIOSEK w tym miejscu.