rozmiar czcionki: A | A | A

Zalecenie Metodyczne nr 1 Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wersja 5

04.02.2019 10:24

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 1/PB wersja 5. Z dnia: 01.02.2019 r.

Zalecenia Metodyczne są sposobem aktualizacji Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania i jego załączników.

ZM nr 1/PB wersja 5. Z dnia: 01.02.2019 r. dostępne jest na stronie Programu w zakładce JESTEM BENEFICJENTEM – REALIZUJĘ PROJEKT – w tym miejscu.