rozmiar czcionki: A | A | A

Zakończył się IV nabór Programu Interreg Europa!

26.06.2018 11:34

W dniu 22 czerwca zakończył się IV nabór wniosków w Programie Interreg Europa.

Program Interreg Europa (www.interregeurope.eu) służy, w oparciu o współpracę z partnerami z UE-28, Norwegii i Szwajcarii, unowocześnianiu polityk i programów rozwoju regionalnego.

W ramach IV naboru złożono 170 wniosków:
•    35 w priorytecie Badania i innowacje
•    46 w priorytecie Konkurencyjność MSP
•    33 w priorytecie Gospodarka niskoemisyjna
•    56 w priorytecie Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

O środki ubiega się 1 262 partnerów z Europy, w tym najwięcej z Włoch (157), Hiszpanii (138), Rumunii (74), Grecji (71), Niemiec (70) i Polski (63). W złożonych projektach dominujący udział mają władze i instytucje publiczne (1079 partnerów). 183 aplikantów to prywatne podmioty non-profit.

Wnioski ocenia Wspólny Sekretariat (Lille, Francja). Na pierwszym etapie złożone projekty będą oceniane pod kątem kwalifikowalności, tj. spełnienia podstawowych wymogów formalnych określonych przez Program. Decyzja międzynarodowego Komitetu Monitorującego ws. dofinansowania projektów będzie znana najwcześniej w grudniu 2018 roku.

Więcej informacji na temat zakończonego naboru można znaleźć w załączonych materiałach opracowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz na oficjalnej stronie Programu Interreg Europa: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/3523/fourth-call-figures/.

W poprzednich 3 naborach Programu Interreg Europa Polska zajmuje 4. miejsce w rankingu 30 państw pod względem liczby partnerów. W projektach uczestniczy 79 partnerów z Polski, w tym 3 partnerów wiodących. Partnerzy z województwa dolnośląskiego realizując 3 projekty o wartości  511 tys. euro, co plasuje nasz region na 7 miejscu w rankingu polskich województw.

Więcej informacji znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej materiale oraz na stronie Programu Interreg Europa: https://www.interregeurope.eu/about-us/facts-and-figures/. Opisy wszystkich zatwierdzonych projektów i instrumentów polityki znajdują się w zakładce Projects / Discover Projects: https://www.interregeurope.eu/discover-projects/


Do pobrania:
Interreg Europa po 4 naborach
(źródło: MIR)
Polscy partnerzy w 3 rozstrzygniętych naborach (źródło: MIR)