rozmiar czcionki: A | A | A

Wsparcie dla Wnioskodawców w 4. naborze Programu Interreg Europa Środkowa

06.03.2019 11:35

Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach dedykowanych Wnioskodawcom 4. naboru Programu Interreg Europa Środkowa.


W związku z 4. naborem wniosków Programu Interreg Europa Środkowa  przewidziano szereg działań informacyjnych i sieciujących jako wsparcie dla Wnioskodawców.W szczególności zapraszamy Państwa do udziału w 3 wydarzeniach dedykowanych Wnioskodawcom:


- seminarium informacyjne dla podmiotów z Polski w dn. 19 marca w Warszawie


 - warsztaty tematyczne w dn. 2-3 kwietnia w Wiedniu
Warsztaty mają na celu poinformowanie o zasadach naboru, wsparcie partnerów w nawiązaniu współpracy oraz wymianę rezultatów i wyników projektów.


W wyniku warsztatów uczestnicy:
- zdobędą wiedzę na temat rezultatów i wyników innych projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Europa Środkowa
- zdobędą wiedzę na temat celu i procedur eksperymentalnego 4. naboru wniosków
- wezmą udział w dyskusji na temat produktów i rezultatów, które należy rozwinąć i wykorzystać.


Warsztaty są skierowane wyłącznie do Partnerów Wiodących i Partnerów projektów zatwierdzonych w ramach 1. i 2. naboru wniosków Programu Interreg Europa Środkowa oraz Partnerów Wiodących projektów zatwierdzonych w 3. naborze. Ze względów organizacyjnych uczestnictwo jest ograniczone do maksymalnie 4 uczestników na projekt.

- InfoDay Programu "Horyzont 2020" w ramach 4. naboru wniosków Programu Interreg Europa Środkowa w dn. 7 maja br. w Brukseli

Dzień informacyjny ma na celu ułatwienie nawiązywania partnerstw pomiędzy partnerami projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Europa  Środkowa i projektów badawczych Horyzont 2020 / FP7. Dzień informacyjny  będzie również okazją dla Partnerów Wiodących do przedstawienia wstępnych pomysłów na projekty potencjalnym partnerom projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego i programu "Horyzont 2020".


Uczestnicy dnia informacyjnego: 

- zdobędą wiedzę na temat celu i procedur eksperymentalnego 4. naboru wniosków

- zdobędą wiedzę na temat pomysłów na projekty w oparciu o rezultaty i produkty zatwierdzonych projektów Programu Interreg Europa Środkowa

- wezmą udział w dyskusji na temat udziału w propozycjach projektowych.

Jednocześnie dzień informacyjny Programu "Horyzont 2020" pozwoli potencjalnym Wnioskodawcom na:

- zaprezentowanie pomysłów na projekty i rezultatów swoich projektów

- przedstawienie potrzeb w zakresie poszukiwanych partnerów i rezultatów
- rozpoczęscie dyskusji z potencjalnie zainteresowanymi organizacjami FP7 / Programu "Horyzont 2020"

W spotkaniu mogą wziąć udział Beneficjenci zatwierdzonych projektów Programu Interreg Europa Środkowa oraz FP7 / "Horyzont 2020". Rejestracja zostanie otwarta w kwietniu.


Dodatkowo dla Wnioskodawców dostępne są następujące narzędzia:

- internetowa społeczność pomysłów na projekt

- grupa LinkedIn dot. poszukiwania partnerów, na której Wnioskodawcy mogą publikować pomysły na projekty i wymieniać się nimi w dowolnym momencie (prawie 1000 członków)

- kanał na Youtube, na którym będą publikowane szkolenia online

- oficjalna strona internetowa Programu wraz z regularnie uzupełnianą sekcją najczęściej zadawanych pytań (FAQ)

- wsparcie Krajowych Punktów Kontaktowych (w Polsce KPK w Katowicach)

- obowiązkowe konsultacje Partnerów Wiodących od 8 kwietnia do 28 czerwca br. (w formie konferencji telefonicznych lub video, obowiązują zapisy pod adresem mailowym: helpdesk@interreg-central.eu.