rozmiar czcionki: A | A | A

Warsztaty dot. przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie w PW INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

11.09.2019 09:35

W związku z naborami na projekty regularne w ramach III osi priorytetowej (Edukacja transgraniczna) i IV osi priorytetowej (Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny) Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, Wspólny Sekretariat zaprasza na warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną informacje oraz praktyczne wskazówki niezbędne do prawidłowego i terminowego przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje o warsztatach oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na oficjalnej stronie Programu pod następującym adresem:

https://pl.plsn.eu/-/zaproszenie-na-warsztaty-przygotowania-projektu-i-wniosku-o-dofinansowan-1